Zgodnie z normami ISO 9001

Norma ISO 9001 to atut w walce konkurencyjnej, na wolnym, wspólnym rynku Unii Europejskiej. Stwarza dobrą praktykę zarządzania jakością, a więc pośrednio ułatwia również zdobywanie obowiązujących na rynku unijnym znaków bezpieczeństwa i jakości.

ISO 9001 to norma międzynarodowa zawierająca wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Ma ona zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania w zakresie nadrzędnych przepisów dotyczących wyrobu.

Ciągły rozwój

Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Analiza ryzyka i certyfikat CE

Projektowane i budowane przez nas maszyny i urządzenia są poddawane dokładnej ocenie i analizie ryzyka oraz przechodzą procedury zgodności z najnowszymi wymogami zawartymi w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Gwarancją wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa naszych maszyn i urządzeń jest deklaracja zgodności oraz oznakowanie CE na naszych wyrobach.

Skontaktuj się z nami

Bielsko-Biała 43-346
ul. Stażystów 40/1

© 2019 TechAutomation.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone